Školní vzdělávací programŠVP PVDokumenty

Pedagogické dokumety:

 

Provozní dokumenty

Inspekční zprávy

Výroční zprávy

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Alexandra Bejvančická., Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53/40, telefon: 323 618 103, e-mail: alexandra.bejvancicka@ricany.cz

Ochrana osobních údajů