Organizace pobytu dětí v MŠ

6.30 – 8.30 spontánní hra a pohybové činnosti, (do 7.15 se děti scházejí na pavilonu A a C, ve třídě v přízemí )
8.00 – 8.30 individuální a řízená práce s předškoláky a dětmi s OŠD v rámci povinného předškolního vzdělávání
8.30 – 8.55 činnosti v komunitním kruhu, pohybové a hudebně-pohybové hry, pohybová cvičení, dechová cvičení,cvičení v tělocvičně,
8.55 – 9.00 hygiena, příprava ke svačině
9.00 – 9.15 svačina, hygiena
9.15 – 9.40 činnosti řízené pedagogem – kolektivní, skupinové i individuální, hodnocení
9.40 – 11.50 hygiena, příprava na pobyt venku – oblékání
pobyt venku – vycházka, pobyt na zahradě – řízené i spontánní činnosti
11.55 – 12.00 svlékání, hygiena, příprava na oběd
12.00 – 12.40 oběd
12.30 – 13.00 hygiena, převlékání do pyžam, odchody dětí domů
12.45 -13.15 klidové činnosti – prohlížení časopisů, rozhovory na lehátku, poslech
pohádek před spaním
13.15 -14.30 relaxace, klid na lehátku, (děti, které zůstávají v MŠ po obědě,
odpočívají na lehátku minimálně po dobu nezbytnou k úklidu třídy , umývárny a toalet)
Spánek (děti s nižší potřebou spánku mohou v době odpoledního
odpočinku odcházet do třídy a zabývat se klidovými činnostmi, pokud
respektují pravidla a ostatní děti neruší.
14.30 -14.45 vstávání, hygiena, oblékání, větrání lůžkovin
14.45 -15.00 svačina, hygiena
15.00 -15.15 odpolední zájmová činnost řízená pedagogem
15.15 -16.55 spontánní hra dětí – ve třídě nebo na zahradě, individuální aktivity s předškoláky a dětmi s OŠD
(od 16.00 jsou děti ze žlutého a červeného pavilonu soustřeďovány ve třídě Kuřátka v přízemí pavilonu A, děti ze zeleného pavilonu ve třídě Motýli) nebo na zahradě pavilonu A, odchod dětí domů

Časový rozpis je orientační – aktivity a jejich rozvrh se přizpůsobuje potřebám dětí.