Základní údaje

Mateřská škola U Slunečních hodin,
příspěvková organizace
Štefánikova 1616/13
251 01 Říčany

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40,
251 01 Říčany
+420 323 618 211

Ředitel: Jarmila Šebková
Zpracovatel ŠVP: Jarmila Šebková & kolektiv © 2004
ŠVP aktualizován a projednán pedagogickou radou 30.8.2023
pod č.j. 42/23
platnost od 1.9.2023 do 31.8. 2024

  • IČO: 629 30 885
  • IZO: 108 003 876
  • ID datové schránky: 2a2kkqy
  • Číslo účtu: 142 770 297/0100
  • Provozní doba: pondělí – pátek, 6.30 – 17.00 hodin
  • Telefon: 323 604 373
  • e-mail: jarmila.sebkova@ms.ricany.cz – ředitelka
  • e-mail: hana.festinova@ms.ricany.cz – zástupkyně ředitelky

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a stravování zaměstnanců.

  • Telefon: 603 516 783
  • e-mail: ludmila.hlouskova@ms.ricany.cz – vedoucí školní jídelny