Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31.8. pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:

  • státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
  • cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
  • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na:

  • děti s hlubokým mentálním postižením

Zákonem je stanovena povinnost zákonného zástupce – přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud již není dítětem mateřské školy

Zákonný zástupce má právo volby pravidelné docházky do mateřské školy nebo „jiného způsobu povinného předškolního vzdělávání“

Dítě vzdělává ve své „spádové“ mateřské škole

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

  • individuální vzdělávání dítěte
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy ( od 1.9.2017 se v nich mohou vzdělávat pouze děti s odkladem ŠD)
  • nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, v ním MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

Desatero pro rodiče MŠMT