S platností od 1. září 2022 je výše částky na úhradu úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 stanovena na:

1163,- Kč měsíčně

Což činí 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.