Rozhodnutí ve správním řízení


Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
se bude konat v úterý 7. června od 16 hodin v červeném pavilonu.
Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy probíhá ve 3 fázích:
Zapsání osobních dat do elektronického systému již nepřístupný

Doručení žádosti do mateřské školy jedním z níže uvedených způsobů a to od 1. dubna do 2. května 2022.
Součástí žádosti je
  •  rodný list dítěte
  •  občanský průkaz zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí,
  •  případně doklad o trvalém bydlišti dítěte u těch dětí, které byly přihlášeny po 1. únoru 2022
  •  nebo povolením k pobytu cizince na území ČR.
 
 
Odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy
(po zjištění výsledku přijímacího řízení)
 
Zápisem k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen "žádost") věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka MŠ. V den podání žádosti, kterým je považováno datum 2. května 2022, je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.
 
 Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě zákonnému zástupci doručováno
Rozhodnutí o nepřijetí bude v písemné podobě zákonnému zástupci doručeno službou Česká pošta s.p.
 
Zápisový lístek
Pokud bylo dítě přijato do více mateřských škol, je třeba, abyste se rozhodli, do které školy dítě skutečně nastoupí 1. 9. 2022. U vybrané mateřské školy vytiskněte zápisový lístek.  Podpisem na zápisovém lístku potvrdíte, že jste se vzdali místa v další/ch mateřské/ých škole/ách.
Podepsaný zápisový lístek vhoďte do poštovní schránky vybrané mateřské školy nebo po telefonické domluvě odevzdejte osobně do rukou ředitelky vybrané mateřské školy.


 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one