Provoz školy od 1. září 2021

 • Mateřská škola U Slunečních hodin zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 1. 9. 2021.
 • Děti, které naši MŠ už navštěvovaly, přicházejí dle svých zvyklostí a již se na ně nevztahuje adaptační režim.
 • Nově přijaté děti přicházejí mezi 7.45 a 8.15 a jejich pobyt je první školní den omezen do podávání svačiny v 9 hodin. V dalších dnech se délka pobytu prodlužuje dle kondice dětí.
 • Vzhledem aktuální situaci doporučujeme doprovod dítěte omezit na maximálně dvě osoby.
 • Při prvním příchodu do mateřské školy se nebude vyžadovat od rodičů dětí prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy, jsou děti starší 6 let povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu. Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost v MŠ.
  Děti do 6 let v mateřských školách nejsou povinny prokázat se negativním testem , jsou však povinny se podrobit samoizolaci v délce 7 dní.
 • Děti nebudou používat v budově školy roušku. Rodiče a cizí osoby jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ.
 • Rodiče se v šatnách nebudou zdržovat delší dobu, než je nezvykle nutné, děti budou předávat učitelce ve dveřích třídy a budou respektovat zákaz vcházení do tříd.
 • Ranní filtr probíhá již při příchodu dítěte do mateřské školy při předávání dítěte učitelce. Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění již při předávání dítěte učitelce, nebude toto dítě vpuštěno do třídy a zákonný zástupce toto dítě odvede s tím, že má kontaktovat dětského lékaře a ten rozhodne o dalším postupu.
 • V případě zjištění tohoto stavu během dne, bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě ihned vyzvedl, přičemž dítě bude izolováno pod dohledem pověřené osoby od ostatních dětí a zaměstnanců do příchodu zákonného zástupce.
 • Plavecký výcvik není v 1. pololetí školního roku 2021/2022 organizován. Školní výlety, divadla a ostatní vzdělávací akce v mateřské škole budou pořádány dle aktuální epidemiologické situace.
 • Rodiče budou v případě potřeby informováni prostřednictvím aplikace Lyfle, telefonicky, emailem, prostřednictvím webových stránek školy nebo informativními nástěnkami umístěnými v prostorách školy.
Dítě v mateřské škole potřebuje: šatní ramínko se sáčkem (v šatnách, které nejsou vybaveny skříňkami), náhradní prádlo, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky s plnou patou odpovídající velikosti nohy, pláštěnku a chirurgickou roušku dětské velikosti pro případ náhlé potřeby (látkové, doma ušité roušky nejsou od 25.2.2021 povoleny) ; děti, které nebudou odcházet po obědě si přinesou pyžamo
Všechny věci musí označené, podepsané!!!
 

 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one