Prázdninový provoz - aktualizováno

Provoz v naší MŠ zajišťujeme od 16. do 27. srpna 2021


Školné na prázdninový provoz je stanoveno na 545,- (předškoláci a děti s OŠD bezplatně) a je nevratné.
Záloha na stravné činí 390,-Kč, pro děti s odkladem školní docházky 410,-Kč. Vyúčtování stravného bude poukázáno na číslo účtu, které je uvedeno na přihlášce ke stravování.
Platby musí být připsány na účet MŠ č. 142770297/0100 do 30.6.2021


 
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021

Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat  dětí, žáků a studentů ze zahraničí.
V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: •
V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. ▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one