Mateřská škola je partnerem Základní školy praktické v Říčanech na projektu, který je financován EU z Programu rozvoje venkova - Leader a realizován s podporou MAS Říčansko o.p.s.
Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat na
  • přípravě společných projektů, zaměřených na rozvoj obcí a jeho dílčích částí
  • spolupracovat na zájmových aktivitách v oblasti EVVO
  • výměně a sdílení dostupných informací, propagaci a publicitě projektu
index.png
Mateřská škola je partnerem Muzea Říčany na využití venkovních učeben v Didaktickém centru geologie - II. etapa u 1. ZŠ Říčany.
Předmět spolupráce spočívá v realizaci výukových aktivit, které škola absolovuje v rámci svého formálního vzdělávání.
MŠ se zavazuje alespoň jednou za rok zůčastnit výukové aktivity v Didaktickém centru geologie. 2.2.2017
Mateřská škola je partnerem 3. základní školy U Říčanského lesa Říčany ve spolupráci na využívání prostor učebny přírodních věd.
Předmět spolupráce spočívá v realizaci projektových a tematických aktivit, které škola a školka realizují v rámci svého formálního vzdělávání.
MŠ se zavazuje účastnit alespoň jednou za školní rok některé projektové aktivity v učebně přírodních věd ve 3. ZŠ.  6.2.2017
MŠ a Muzeum Říčany se dohodly na spolupráci v projektu Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání. Učitelka MŠ se zúčastní jako cílová skupina vzdělávacích aktivit, které proběhnou v období 09/2018 - 10/2020 s cílem stát se externím mentorem v MŠ v oblasti polytechnické výchovy formou metody Tvořivé hry
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one