Koronavirus - aktualizováno 25.5.2020

K otevření mateřských škol v Říčanech

otevření MŠ předcházela dlouhá debata se zřizovatelem, zda-li ponechat školky do konce školního roku mimo provoz nebo otevřít a za jakých podmínek. Poté, co ministerstvo vydalo hygienické pokyny, kdy se doporučení prakticky neliší od běžných požadavků na úklid, ve kterých v podstatě okopírovalo vyhlášku č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, podle které se provádí úklid při běžném chodu školy, a ve kterých je prakticky nulová ochrana zaměstnanců, došlo v tomto bodu ke schodě ředitelek všech říčanských mateřských škol se zřizovatelem, že děti i zaměstnanci v mateřských školách v Říčanech zaslouží minimálně stejnou ochranu, jako je tomu u žáků a zaměstnanců ve školách základních.
Pravidla ve všech říčanských školách jsou si tedy velmi podobná (kromě ZUŠ, která zůstane mimo provoz až do konce školního roku) a v mateřských školách se mohou navíc dle vývoje situace rozvolňovat. Jsou možná přísná, ale dle našeho názoru je lepší školka s přísnými pravidly,než školka zavřená.
Děti v mateřských školách mají oproti žákům v lavicích navíc tu výhodu, že mohou trávit část dne dne venku, kde rouška není potřeba.
Školné za květen činí 296,- Kč
čestné prohlášení  275.21kB
7.5.2020
Upozornění pro ty, kteří využijí otevření MŠ:

Čestné prohlášení přineste do mateřské školy až 25. května.
Neexistence příznaků virového infekčního onemocnění nesmí být starší než poslední dva týdny před nástupem.

 
Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji situace pozastavte obě platby (školné i stravné) ve prospěch mateřské školy.
Školné za měsíc březen činí pouze 359 Kč, přičemž rozdíl mezi jeho výší a vámi zaslanou úhradou, vám bude převeden do platby za měsíc, kdy uvedeme MŠ opět do provozu.
Pevně věřím, že to bude co nejdříve.
S přáním pevného zdraví
Jarmila Šebková
Pedagogicko psychologická poradna začne od 11.5. znovu vyšetřovat, v omezeném provozu vzhledem k zajištění vhodných podmínek. všechny zbylé žádosti o posouzení školní zralosti

  Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel.: 731 417 201
    e-mail:ricany@pppsk.cz 
   
www.pppstredoceska.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one