Informace k provozu v MŠ

  • Vzhledem k nastalé situaci doporučujeme doprovod dítěte omezit na maximálně dvě osoby.
  • Rodiče a cizí osoby vzhledem k přísnějším hygienickým opatřením používají v budově školy roušku.
  • Rodiče se v šatnách nezdržují delší dobu, než je nutné, děti předávají učitelce ve dveřích třídy a respektují zákaz vcházení do tříd - a to i v době adaptace dětí na MŠ.
  • Ranní filtr probíhá již při příchodu dítěte do mateřské školy při předávání dítěte učitelce. Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění již při předávání dítěte učitelce, nebude toto dítě vpuštěno do třídy a zákonný zástupce toto dítě odvede s tím, že má kontaktovat dětského lékaře a ten rozhodne o dalším postupu.
  • V případě zjištění tohoto stavu během dne, bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě ihned vyzvedl, přičemž dítě bude izolováno pod dohledem pověřené osoby od ostatních dětí a zaměstnanců do příchodu zákonného zástupce.
  • V případě nařízení používání roušek u dětí, bude nutné, aby dítě mělo roušky na výměnu uložené ve své skříňce v šatně a samo si ji umělo sundat a nasadit.
  • Školní výlety a plavecký výcvik jsou v 1. pololetí školního roku 2020/2021 zrušeny. Divadla a ostatní vzdělávací akce pořádané v mateřské škole jsou zachovány dle aktuálního rozpisu na školní rok.
  • Rodiče budou v případě potřeby informováni prostřednictvím aplikace Lyfle, telefonicky, emailem, prostřednictvím webových stránek školy nebo informativními nástěnkami umístěnými v prostorách školy.
Dítě v mateřské škole potřebuje: šatní ramínko se sáčkem (v šatnách, které nejsou vybaveny skříňkami), náhradní prádlo, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky s plnou patou odpovídající velikosti nohy,  pláštěnku, děti, které nebudou odcházet po obědě pyžamo. Děti musí mít své věci označené, podepsané.
 

 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one