Informace k provozu v MŠ

Stanovení karantény/domácí izolace pro děti/žáky/studenty a návrat do školy/školského zařízení

Pokud je dítě v karanténě, vztahuje se na něj nejen povinnost domácí izolace, ale také povinnost testování, což vyplývá z aktuálně platného Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 24. 9. 2020
Mimořádné opatření MZ ČR stanoví dobu karantény pro rizikové kontakty s COVID-19 pozitivní osobou. V současné době je povinná domácí izolace pro kontakty min. 10 dnů od posledního kontaktu s COVID -19 pozitivní osobou (v případě výskytu v rodině se tato doba počítá od laboratorně potvrzeného případu). Karanténa se ukončí na základě negativního testu po uplynutí 10 dnů od data nařízení karantény. Ve výjimečných případech, kdy od posledního kontaktu s pozitivní osobou uplynulo deset dní a test nemohl být z objektivních důvodů proveden, se karanténa prodlužuje na 14 dnů. Dítě může zpět do kolektivu za předpokladu, že nemá žádné příznaky onemocnění. V případě objevení se příznaků kontaktuje rodič telefonicky pediatra a dítě jde na test. Pokud se v rodině objeví další případ onemocnění (např. v rámci nařízené karantény u dalšího člena rodiny) karanténa se osobám, které jsou negativní prodlouží.

V případě laboratorně potvrzené nákazy COVID-19, jak vyplývá rovněž z výše uvedeného Mimořádného opatření MZ ČR, je takové osobě nařízená domácí izolace po dobu min. 10 dnů od laboratorně potvrzeného výsledku. Domácí izolace (člověk je nemocný) se ukončí po uplynutí 10 dnů od data laboratorně potvrzené nákazy, za podmínky, že COVID-19 pozitivní osoba před uplynutím této doby nevykazuje min. 3 dny žádné příznaky onemocnění. Kontrolní testování se neprovádí.

Zásady bezpečné docházky do mateřské školy:
  • Vzhledem k nastalé situaci doporučujeme doprovod dítěte omezit na maximálně dvě osoby.
  • Rodiče a cizí osoby vzhledem k přísnějším hygienickým opatřením používají v budově školy roušku.
  • Rodiče se v šatnách nezdržují delší dobu, než je nutné, děti předávají učitelce ve dveřích třídy a respektují zákaz vcházení do tříd - a to i v době adaptace dětí na MŠ.
  • Ranní filtr probíhá již při příchodu dítěte do mateřské školy při předávání dítěte učitelce. Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění již při předávání dítěte učitelce, nebude toto dítě vpuštěno do třídy a zákonný zástupce toto dítě odvede s tím, že má kontaktovat dětského lékaře a ten rozhodne o dalším postupu.
  • V případě zjištění tohoto stavu během dne, bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě ihned vyzvedl, přičemž dítě bude izolováno pod dohledem pověřené osoby od ostatních dětí a zaměstnanců do příchodu zákonného zástupce.
  • V případě nařízení používání roušek u dětí, bude nutné, aby dítě mělo roušky na výměnu uložené ve své skříňce v šatně a samo si ji umělo sundat a nasadit.
  • Školní výlety a plavecký výcvik jsou v 1. pololetí školního roku 2020/2021 zrušeny. Divadla a ostatní vzdělávací akce pořádané v mateřské škole jsou zrušeny.
  • Rodiče budou v případě potřeby informováni prostřednictvím aplikace Lyfle, telefonicky, emailem, prostřednictvím webových stránek školy nebo informativními nástěnkami umístěnými v prostorách školy.
Dítě v mateřské škole potřebuje: šatní ramínko se sáčkem (v šatnách, které nejsou vybaveny skříňkami), náhradní prádlo, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky s plnou patou odpovídající velikosti nohy,  pláštěnku, děti, které nebudou odcházet po obědě pyžamo. Děti musí mít své věci označené, podepsané.
 

 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one