Informace k provozu v době covid

Stanovení karantény/domácí izolace pro děti/žáky/studenty a návrat do školy/školského zařízení

Pokud je dítě v karanténě, vztahuje se na něj nejen povinnost domácí izolace, ale také povinnost testování,
mimořádné opatření MZ ČR stanoví dobu karantény pro rizikové kontakty s COVID-19 pozitivní osobou.

Od 1.3.2021 byla karanténa prodloužena na 14 dní od posledního kontaktu s nakaženým. Dál platí, že podmínkou ukončení karantény je jeden negativní RT-PCR test a absence příznaků. V případě pozitivity rodinných příslušníků, kdy není možné nakaženou osobu efektivně izolovat od zbytku rodiny, stráví rodinní příslušníci nově v karanténě nejméně 21 dnů.
K úpravě dochází od 3. března u délky nařízené karantény pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou nakaženou koronavirem a nelze dodržet podmínky její izolace od ostatních členů domácnosti. Délka karantény se v tomto případě zkracuje z 21 dnů na 14 dnů, uvedl v úterý tiskový odbor  vlády :-)


Dítě může zpět do kolektivu za předpokladu, že nemá žádné příznaky onemocnění. V případě objevení se příznaků kontaktuje rodič telefonicky pediatra a dítě jde na test. Pokud se v rodině objeví další případ onemocnění (např. v rámci nařízené karantény u dalšího člena rodiny) karanténa se osobám, které jsou negativní prodlouží.

Kontrolní testování se neprovádí.

Zásady bezpečné docházky do mateřské školy:
  • Doprovod dítěte doporučujeme omezit na maximálně jednu osobu.
  • Rodiče a cizí osoby vzhledem k  hygienickým opatřením používají v budově školy respirátor třídy FFP2 a využívají desinfekci rukou.
  • Rodiče se v šatnách nezdržují delší dobu, než je nutné, děti předávají učitelce ve dveřích třídy a respektují zákaz vcházení do tříd - a to i v době adaptace dětí na MŠ.
  • Ranní filtr probíhá již při příchodu dítěte do mateřské školy při předávání dítěte učitelce. Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění již při předávání dítěte učitelce, nebude toto dítě vpuštěno do třídy a zákonný zástupce toto dítě odvede s tím, že má kontaktovat dětského lékaře a ten rozhodne o dalším postupu.
  • V případě zjištění tohoto stavu během dne, bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě ihned vyzvedl, přičemž dítě bude izolováno pod dohledem pověřené osoby od ostatních dětí a zaměstnanců do příchodu zákonného zástupce.
  • V případě nařízení používání roušek u dětí, bude nutné, aby dítě mělo roušky na výměnu uložené ve své skříňce v šatně a samo si ji umělo sundat a nasadit.
  • Rodiče budou v případě potřeby informováni prostřednictvím aplikace Lyfle, telefonicky, emailem, prostřednictvím webových stránek školy nebo informativními nástěnkami umístěnými v prostorách školy.
Dítě v mateřské škole potřebuje: šatní ramínko se sáčkem (v šatnách, které nejsou vybaveny skříňkami), náhradní prádlo, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky s plnou patou odpovídající velikosti nohy,  pláštěnku, děti, které nebudou odcházet po obědě pyžamo a chirurgickou roušku dětské velikosti (látkové, doma ušité roušky nejsou od 25.2.2021 povoleny)
Děti musí mít své věci označené, podepsané.
 

 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one