Stanovení karantény/domácí izolace pro děti/žáky/studenty a návrat do školy/školského zařízení

Pokud je dítě v karanténě, vztahuje se na něj nejen povinnost domácí izolace, ale také povinnost testování, což vyplývá z aktuálně platného Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 24. 9. 2020
Mimořádné opatření MZ ČR stanoví dobu karantény pro rizikové kontakty s COVID-19 pozitivní osobou. V současné době je povinná domácí izolace pro kontakty min. 10 dnů od posledního kontaktu s COVID -19 pozitivní osobou (v případě výskytu v rodině se tato doba počítá od laboratorně potvrzeného případu). Karanténa se ukončí na základě negativního testu po uplynutí 10 dnů od data nařízení karantény. Ve výjimečných případech, kdy od posledního kontaktu s pozitivní osobou uplynulo deset dní a test nemohl být z objektivních důvodů proveden, se karanténa prodlužuje na 14 dnů. Dítě může zpět do kolektivu za předpokladu, že nemá žádné příznaky onemocnění. V případě objevení se příznaků kontaktuje rodič telefonicky pediatra a dítě jde na test. Pokud se v rodině objeví další případ onemocnění (např. v rámci nařízené karantény u dalšího člena rodiny) karanténa se osobám, které jsou negativní prodlouží.

V případě laboratorně potvrzené nákazy COVID-19, jak vyplývá rovněž z výše uvedeného Mimořádného opatření MZ ČR, je takové osobě nařízená domácí izolace po dobu min. 10 dnů od laboratorně potvrzeného výsledku. Domácí izolace (člověk je nemocný) se ukončí po uplynutí 10 dnů od data laboratorně potvrzené nákazy, za podmínky, že COVID-19 pozitivní osoba před uplynutím této doby nevykazuje min. 3 dny žádné příznaky onemocnění. Kontrolní testování se neprovádí.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one